30 oktober 2014: Nascholing “Gezondheidsverschillen: Iedereen even gezond, of iedereen gezonder? Hoe de evidence over effecten van interventies te beoordelen”

Georganiseerd door de sectie Onderzoek van de NVAG. Dagvoorzitter is dr. Willy-Anne H.J. van Stiphout
13.30 – 17.00 uur bij Meet & Discover, Stadsring 2 te Amersfoort

Na een inleidende voordracht door prof.dr. Anton Kunst worden in werkgroepen casussen over roken en alcohol besproken met een inleiding door dr. Moniek de Goeij. De bijeenkomst begint met een inleiding over de oorzaken van gezondheidsverschillen en de mogelijkheden deze te beïnvloeden met collectief beleid. Wij bespreken hoe wij effecten van collectief beleid op de volksgezondheid en op gezondheidsverschillen kunnen opsporen. Daarbij gebruiken wij ook andere onderzoekdesigns dan een “zuivere” RCT. Bijzonder aandacht geven wij aan mogelijkheden om eigen routinematig verkregen gegevens (eigen enquêtes of registraties, patiënten- of cliëntendossiers) te gebruiken voor dergelijk onderzoek.

In oefeningen worden praktische vaardigheden ontwikkeld om wetenschappelijke literatuur over collectieve interventies te beoordelen op effecten in de volksgezondheid. Bijzondere aandacht geven wij aan effecten op gezondheidsverschillen: dragen interventies bij aan de doelen “iedereen even gezond” dan wel “iedereen gezonder”? In de oefeningen besteden we aandacht aan het beoordelen van de effecten (relevant vs. significant), informatie over werkingsmechanismen, sterkte van de bewijskracht en vertaling naar aanbevelingen.

Accreditatie is aangevraagd. Klik hier voor meer informatie over deze nascholing en de procedure van aanmelden.