5 juli 2016 Symposium AWP Publieke Gezondheid Infectieziektenbestrijding

Op dinsdagmiddag 5 juli 2016 vindt in Utrecht de vierde nationale bijeenkomst plaats van de gezamenlijke Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding. De aandacht gaat deze keer uit naar screening, vaccinatie en opsporing. Voor alle belanghebbenden en belangstellenden is dit een unieke gelegenheid om met elkaar de stand van zaken te bespreken in de werkplaatsen, kennis en ervaringen uit te wisselen, en initiatieven voor gezamenlijk onderzoek op te zetten.

Download programma symposium

Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Aanmelding kan tot en met 28 juni 2016 via www.ggd.amsterdam.nl/AWbijeenkomst

awpbijeenkomst 5 juli