Leergang Maatschappij & Gezondheid 9 juli 2019

Op 9 juli 2019 is er weer een avond in het kader van de leergang Maatschappij & Gezondheid.
Het thema van de avond is Publieke gezondheid en antibiotica-resistentie en vindt plaats bij de Stadstimmertuinen van 17.00 – 20.40 uur. De leergang is bestemd voor artsen maar als er ruimte over is dan zijn andere belangstellenden ook welkom. Je kunt je t/m woensdag 3 juli 2019 aanmelden  via Ineke Bolhuis: ibolhuis@ggd.amsterdam.nl.

Kijk op www.ggd.amsterdam.nl voor het volledige programma.

Promotie Martijn van Rooijen

Op woensdag 27 maart verdedigt om 13:00 Martijn van Rooijen zijn proefschrift getiteld “Strategies for clinical and public health management of sexually transmitted infections”.
Martijn werkt als datamanager op de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam. In de 12 jaar dat hij op de Soa-polikliniek werkt, heeft hij een breed scala aan onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij is gekeken naar de toepasbaarheid van bepaalde diagnostische testen op de soa-polikliniek, de aanwezigheid van bepaalde soa in een groep patiënten op de Soa-polikliniek en hoe vaak online innovaties van de Soa-polikliniek gebruikt worden en wat de mening is van de gebruikers.

Professor dr. H. de Vries is de promotor en dr. M. Schim van der Loeff en dr. ir.  M. van Veen zijn de co-promotores.

Promotie Nynke de Vrieze

Op 30 oktober 2018 verdedigt Nynke de Vrieze, dermatoloog in opleiding, haar proefschrift getiteld “Lymphogranuloma Venereum among men who have sex with men”. Nynke was voorheen arts op de SOA-poli en werkt nu nog op de avondpoli van de GGD Amsterdam.

In dit proefschrift heeft ze inzicht willen geven in de huidige epidemie van lymphogranuloma venereum (LGV) in Amsterdam onder MSM, met speciale nadruk op urogenitale (urethrale en inguinale) LGV.

De doelstellingen waren om:

  • een mogelijk gemist reservoir van urethrale LGV te onderzoeken, hetgeen de route van besmetting van LGV zou kunnen verklaren en
  • aanbevelingen te formuleren voor de diagnose en behandeling van urethrale en inguinale LGV en
  • te bepalen of aanvullende SOA-testen onder MSM met een indicatie van HIV PEP leidt tot meer SOA-diagnoses om verdere besmetting van SOA te voorkomen.

Promotor is Henry de Vries en copromotor is Maarten Schim van der Loeff.

 

Leergang Maatschappij en Gezondheid november 2018

Op 27 november vind de volgende leergang Maatschappij en Gezondheid plaats. Het thema is deze keer : Publieke gezondheid: ‘Verwarde’ personen of personen in een ‘verwarde situatie’?

De ‘verwarde persoon’ houdt de gemoederen aardig bezig in Nederland. Zeker als er geweld wordt gebruikt, is de vraag al snel of de dader een terroristisch motief had of een ‘verwarde persoon ‘ was. Ook onze GGD heeft daar vaak en intensief mee te maken.
Waar komt die grote aandacht voor verwarde personen vandaan? Zijn er meer verwarde personen dan vroeger? Zijn er meer gewelddadige verwarde personen dan vroeger of zijn er evenveel, maar zijn ze gewelddadiger geworden? Wonen verwarde personen vaker zelfstandig in de stad en zijn ze daardoor dichterbij gekomen? Bestaan er wel verwarde personen? En wat is de rol van de GGD bij het omgaan met verwarde personenproblematiek?
Deze vragen staan centraal tijdens de leergangavond op 27 november.

Meer informatie en het programma vindt u hier.

Subsidies voor kortlopend onderzoek uitgereikt aan GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Kennemerland

In een call voor kortdurend praktijkgericht onderzoek heeft het Sarphati Initiatief twee voorstellen gehonoreerd:

Vanuit GGD Zaanstreek-Waterland dienden Eveline Vlaanderen (arts en onderzoeker) en George Neve (supervisor) een voorstel in voor onderzoek naar motivaties van vaccinatie weigerende ouders in Volendam. De BMR vaccinatiegraad in Volendam is gedaald tot 75,9%, waardoor de kans op een mazelen epidemie sterk is verhoogd. Het onderzoek moet uitwijzen welke factoren meespelen in het besluitvormingsproces van ouders over het wel of niet vaccineren. Lees verder

Vanuit GGD Kennemerland dienden Daniëlle Kramer en Carli Verheijen in samenwerking met Janneke Harting (AMC/UvA afd. Sociale Geneeskunde) een voorstel in voor onderzoek naar de wijze waarop interactie kan bijdragen aan beter gebruik van onderzoek in integraal lokaal gezondheidsbeleid. De vormgeving van integraal beleid blijkt een lastige opgave voor gemeenten. Kennis/gezondheidsproducten die GGD’en in huis hebben kan daarbij helpen, maar wordt lang niet altijd gebruikt. Lees verder