Leergang Maatschappij & Gezondheid

De GGD Amsterdam heeft in het kader van de academische werkplaatsen een nauwe samenwerking met het AMC/UvA. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de academische werkplaatsen en heeft als doel het verbreden en intensiveren van opleiding en scholing. Eén van de activiteiten om dit doel te realiseren is de leergang Maatschappij & Gezondheid. De leergang is opgezet om GGD-artsen (geaccrediteerde) scholing te bieden over thema’s uit het brede gebied van de openbare gezondheidszorg.

Opzet en thema’s
De leergang bestaat uit bijeenkomsten met elk een eigen thema. Dit thema wordt vanuit verschillende hoeken belicht (bijv. eigen GGD-praktijk, deskundigen van het AMC, VU en/of andere instanties en vanuit de epidemiologie). De doelgroep is artsen. Bij voldoende ruimte zijn ook andere belangstellenden welkom. Voor de leergang wordt per avond accreditatie voor 3 punten aangevraagd. De avonden vinden plaats bij Stadstimmertuinen 4, Amsterdam van 17.00 – 20.40 uur. Er zijn geen kosten aan de leergang verbonden.

8 november 2016: Teken, ratten en muggen : Publieke gezondheid en infectieziekten overgebracht door dieren

Dieren zijn leuk, maar kunnen ook infectieziekten overbrengen. De GGD Amsterdam houdt zich daar vanuit infectieziekten en dierplaagbeheersing intensief mee bezig.
In Amsterdam is de teek waarschijnlijk het dier dat de meeste mensen ziek maakt, met de ziekte van Lyme. Een speciale groep ziekten zijn de chronische Lyme patiënten waarvan sommigen geen aantoonbare besmetting hebben.
In Amsterdam leven tussen de 100.000 en 700.000 ratten. Ondanks dat enorme aantal, maken ze mensen zelden ziek. Veel mensen zijn wel bang voor ratten of hebben er een afkeer van.
Klimaatverandering en intensief goederentransport en reizen zorgen ervoor dat de kans toeneemt dat ‘gevaarlijke’ muggen endemisch worden in Amsterdam. Zikavirus, West Nile virus en Malaria komen in de toekomst misschien in Amsterdam.

Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelding en inlichtingen
U kunt zich inschrijven m.b.v. het aanmeldingsformulier.
Het aanmeldingsformulier graag mailen naar: ibolhuis@ggd.amsterdam.nl
telefoon: 020 – 555 5378