Bloeddonatie en infectiedruk onder laag risico mannen die seks hebben met mannen

Photo Illustration/The Daily Beast

Levenslange uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen (MSM) werd als maatregel geïntroduceerd in de jaren 80 om de bloedveiligheid te waarborgen tijdens de AIDS epidemie. Over de jaren is de maatschappelijke druk dit beleid te versoepelen enorm toegenomen. De kans dat een infectie tijdens routine donorscreening wordt opgepikt is niet 100%, maar inmiddels wel zo groot dat de wetenschappelijke onderbouwing voor levenslange uitsluiting van MSM erg wankel is. In verschillende Europese landen worden momenteel verschillende uitsluitingscriteria gehanteerd, variërend van ‘geen uitsluiting’ tot ‘levenslange uitsluiting’. Om een geharmoniseerd Europees beleid te bewerkstelligen, heeft de Europese Raad gevraagd om wetenschappelijk onderbouwde epidemiologische studies om zo tot preciezere voorwaarden ten aanzien van uitsluiting van bloeddonatie te komen.

De geschiktheid van MSM om bloed te doneren in Nederland is onderzocht door de aanwezigheid van antistoffen tegen 10 transfusie overdraagbare aandoeningen te vergelijken tussen 583 MSM van de Amsterdamse Cohort Studies en 583 mannelijke bloeddonoren van Sanquin Amsterdam. MSM werden onderverdeeld in MSM met laag seksueel risicogedrag (lrMSM) en MSM met medium tot hoog seksueel risicogedrag (hrMSM). De resultaten laten zien dat hrMSM niet geschikt zijn als bloeddonor, omdat ze veel meer infecties hadden en ook recent opgelopen infecties. Het gevaar bij deze groep is dus dat er (ernstige) infecties aanwezig zijn, die mogelijk nog niet opgepikt worden met testen en daardoor de bloedvoorziening in kunnen glippen. MSM met laag risico gedrag zouden mogelijk wel geschikte donoren zijn. Ze hadden geen recente infectie met HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV of syfilis. Het onderzoek laat echter wel zien dat ze vaker antistoffen hebben tegen herpes virussen (cytomegalovirus, herpes simples virus en humaan herpes virus type 8) in vergelijking met de mannelijke bloeddonoren. Aanwezigheid van deze herpes virussen leidt op zichzelf niet tot exclusie van bloeddonatie, maar ze zouden wel kunnen wijzen op seksueel gedrag dat gepaard gaat met het oplopen van andere, meer ernstige infecties. De conclusie is dan ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar deze virussen in de MSM groep.

Uitgevoerd door: