Prevalentie, risicofactoren, en vaccinatie intentie van HPV onder vrouwelijke sekswerkers

Vrouwelijke sekswerkers (VSW) hebben een verhoogd risico op HPV-gerelateerde aandoeningen, maar behoren momenteel niet tot een doelgroep die geïncludeerd is in het HPV vaccinatie programma in Nederlands. In deze studie is de HPV prevalentie, HPV-type concordantie en risicofactoren van vaginale en anale HPV infectie als HPV seropositiviteit gemeten. Daarnaast is de HPV vaccinatie intentie gemeten.

In 2016 zijn VSW ≥18 jaar die een seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) consult hadden uitgenodigd deel te nemen. Om deel te nemen moesten VSW een vaginale en anale zelf-swab afnemen en een vragenlijst invullen. De swabs werden getest op HPV DNA en serum afgenomen voor het SOA consult werd getest op HPV-antistoffen. HPV vaccinatie intentie werd gemeten via een sociaalpsychologische vragenlijst, waarbij HPV vaccinatie intentie gemeten is op een schaal van -3 tot +3. Ook werd het effect van persoonlijke financiering van de HPV vaccinatie op vaccinatie intentie berekend.

In totaal werden 304 VSW geïncludeerd met een mediane leeftijd van 29 jaar (IKR 25-37). Hoog risico HPV prevalentie was vaginaal 46%, anaal 55% en 37% was seropositief voor deze types. Concordantie tussen de gevonden HPV types vaginaal en anaal was groot, maar er was geen concordantie tussen deze twee locaties en seropositiviteit. In totaal had 36% van de VSW een indicatie van een huidige of een vroegere HPV infectie met HPV16, het meest kankerverwekkende HPV type.
HPV vaccinatie intentie was hoog (gemiddeld 2.0; 95% BI 1.8-2.2) waarbij met alleen sociaalpsychologische factoren, zoals attitude rondom HPV vaccinatie, voorspellend waren voor HPV vaccinatie intentie. HPV vaccinatie intentie nam significant af met het verhogen van het bedrag dat zelf betaald zou moeten worden voor HPV vaccinatie, tot een gemiddelde intentie van 0.2 wanneer men €350 zou moeten betalen.

Vrouwelijke sekswerkers hebben een hoog risico op HPV infectie en daarmee op HPV-gerelateerde aandoeningen. Toch blijkt 64% van de VSW nog beschermt te kunnen worden tegen HPV16 door middel van HPV vaccinatie en blijkt de HPV vaccinatie intentie hoog te zijn. Hierdoor zou HPV vaccinatie, met name aan het begin van de seks werk carrière, zinvol kunnen zijn om HPV gerelateerde infectie en ziekte te voorkomen.

Uitgevoerd door: