Oproep: Help mee met onderzoek naar toegang tot zorg voor migranten

Mensen die niet wonen in hun land van herkomst zijn kwetsbaarder voor bepaalde gezondheidsproblemen. Daarom is er een Europese studie opgezet, genaamd aMASE: advancing Migrant Access to health Services in Europe, die zich richt op het in kaart brengen van de barrières die deze groep tegenkomt bij het gebruikmaken van de gezondheidszorg in Europa. De focus ligt op toegang tot hiv-gerelateerde zorg, waaronder preventie, testen en behandeling vallen. De aMASE-studie loopt in 10 Europese landen. De GGD Amsterdam coördineert het Nederlandse gedeelte van deze studie.

Binnen de aMASE studie wordt data verzameld bij hiv-patiënten op de hiv-polikliniek maar ook middels een internet-vragenlijst voor alle migranten, onafhankelijk van hun hiv-status. Voor het promoten van deze ‘community vragenlijst’ vragen de onderzoekers uw hulp. De vragenlijst is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder die niet in hun geboorteland wonen. Migranten afkomstig uit alle landen (ook Westerse landen) kunnen meedoen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en de vragenlijst is beschikbaar in 14 verschillende talen (waaronder Nederlands, Engels, Spaans en Frans). De vragenlijst staat op www.amase.eu.

Als u wilt helpen met het promoten van de aMASE vragenlijst in uw regio of als vragen heeft, neem dan contact op met Janneke Bil (email). Zie voor meer informatie ook www.ggd.amsterdam.nl/amase.