Over ons

Het Sarphati Initiatief is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland. De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD’en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek Waterland en Hollands Noorden, 1ste Lijn Amsterdam, SIGRA, Dienst O&S en Achmea. In enkele projecten participeert ook het VUmc. De GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder.

Wat doen we?
Het Sarphati Initiatief omvat een uitgebreid onderwijsprogramma en twee netwerken (epidemiologie en infectieziekten) waarbinnen praktijkgericht onderzoek wordt gedaan. Het kennisgebied van het Sarphati Initiatief omvat infectieziekten (soa, hiv, virale hepatitis, HPV, reizigersinfecties), seksuele gezondheid (preventie), epidemiologie, beleid en preventieve interventies gericht op gezondheidsachterstanden.

Het Sarphati Initiatief wordt gefinancierd door AMC en GGD’-en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek Waterland.
Voor meer achtergrondinformatie over Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en informatie van andere werkplaatsen, ga naar www.awpg.nl.