Gezondheidsbevordering


Preventie van overgewicht onder moeders met verschillende etnische achtergronden
Doel is inzicht te verkrijgen in hoeverre het nodig is om leefstijlprogramma’s specifiek te richten op aspecten die samenhangen met etnische achtergrond. Daarbij staat het thema gewichtsvermindering via het bevorderen van gezonde voeding en voldoende beweging bij moeders van jonge kinderen centraal.
Betrokkenen: Marieke Hartman (GGD Amsterdam), Vera Nierkens (AMC), Stadsdeel Zuidoost, Agis, Gezondheidscentrum Venserpolder (Big Move), Cordaan Thuiszorg

Gezond publiek beleid in Amsterdam Nieuw-West
Hoe kan een stadsdeel via haar beleid zo goed mogelijk bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners? In deze ontwikkelingsevaluatie staan de ontwikkeling van gezond publiek beleid en de integratie van wetenschappelijke en praktijkkennis centraal.
Betrokkenen: Kirsten Langeveld, Janneke Harting (AMC), Age-Niels Holstein, stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Preventieve maatregelen tegen tekenbeten (Klein-maar-fijn-project)
Het onderzoek moet duidelijk maken welk beschermend effect op de incidentie van tekenbeten verwacht kan worden van verschillende maatregelen en adviezen bij een bezoek aan het groen.
Betrokkenen: Rolf Appels (GGD Kennemerland), Maarten Schim van der Loeff (GGD Amsterdam)

Effectmeting vroege groepsvoorlichting aan zwangeren (Klein-maar-fijn-projet)
Aan zwangeren wordt een groepsvoorlichting (over roken, alcohol, voeding en het volgen van een zwangerschapscursus) aangeboden rond de 11 weken zwangerschap. Doel is bevordering van een gezonde leefstijl en preventie van negatieve gevolgen voor moeder en kind door een ongezonde leefstijl.
Betrokkenen: Anne Annegarn (1ste Lijn Amsterdam), Marieke Hartman (GGD Amsterdam)