Humaan Papillomavirus

Hieronder een greep uit de projecten met betrekking tot HPV:


HPV epidemiologie en vaccinatiebereidheid
Het doel van het project is onderbouwing te leveren voor een adequate public health vaccinatie praktijk, teneinde morbiditeit en mortaliteit als gevolg van oncogene HPV infecties te voorkomen. Het project is binnen de HELIUS studie gesitueerd maar maakt ook gebruik van databronnen buiten HELIUS.
Deelstudies binnen dit project:

  • Onderzoek naar de sero-epidemiologie van HPV onder mannen en vrouwen van zes verschillende ethnische groepen in Amsterdam en onderzoek naar voorkomen van en risicofactoren voor vaginaal-cervicale HPV infecties (type-specifiek) onder deze groepen. Onderdeel van het promotietraject van Nienke Alberts, GGD Amsterdam, in samenwerking met AMC (Afdeling Sociale Geneeskunde), RIVM, German Cancer Research Center (DKFZ).
  • Onderzoek naar de HPV vaccinatiebereidheid onder moeders van meisjes van 12 jaar die worden opgeroepen voor HPV vaccinaties. Moeders van meisjes worden via afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, dat bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Voordat dit grootscheepse onderzoek van start gaat, worden in individuele gesprekken en in focusgroep discussies thema’s opgespoord die van belang kunnen zijn zodat deze in de vragenlijsten verwerkt kunnen worden. Onderdeel van het promotietraject van Nienke Alberts, GGD Amsterdam, in samenwerking met TNO en RIVM.


H2M-studie: onderzoek naar de prevalentie, de incidentie en de klaring van HPV in hiv negatieve en hiv positieve MSM
Diagnose van HPV infecties in de anus, op de penis schacht en in de mond-keelholte, en het meten van antilichamen in serum. Verder wordt er gekeken naar de impact van soa, seksueel gedrag en andere risicofactoren, zoals roken. Data zullen onder andere gebruikt worden om onderzoek naar screeningsmethode voor anale HPV pathologie te onderbouwen en als input voor mogelijke HPV vaccinatie bij MSM.
Deelnemers (n=794) zijn gerecruteerd vanuit de Amsterdamse Cohort Studies onder MSM, het Medisch Centrum Jan van Goyen (JvG) en de Amsterdamse soa polikliniek. Kernvraag 1: zijn de incidentie en klaring verschillend tussen hiv-geïnfecteerde en hiv-negatieve MSM? Kernvraag 2: is een prevalente (of klarende) anale HPV infectie predisponerend voor incidente hiv infectie?
Promotieproject van Sofie Mooij; samenwerking met RIVM, VUmc, JvG, German Cancer Research Center (DKFZ)

Diagnostiek en behandeling van HPV geïnduceerde voorloper stadia voor anuscarcinoom onder hiv positieve MSM
Meer informatie volgt.

HPV antilichamen in patiënten van de Amsterdamse soa polikliniek
In deze studie wordt gekeken naar antilichamen tegen twee low-risk (lr) en acht high-risk (hr) HPV types in 800 heteroseksuele mannen, 800 vrouwen en 800 MSM. De deelnemers werden gerecruteerd tijdens een dwarsdoorsnedestudie op de Amsterdamse soa polikliniek. Gedetailleerde seksuele en demografische gegevens zijn beschikbaar. Eén van de hoofdonderzoeksvragen: is seropositiviteit vergelijkbaar tussen groepen, als deze gestratificeerd worden naar het totaal aantal seksuele partners in hun leven?
In samenwerking met het German Cancer Research Center (DKFZ)