Kwaliteit/toegankelijkheid zorg


Toegankelijkheid van zorg voor angst en depressie onder verschillende etnische groepen
Het onderzoek omvat een aantal studies die gezamenlijk een bijdrage beogen te leveren aan de stand van wetenschap op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor angst en depressie voor verschillende etnische groepen.
Betrokkenen: Thijs Fassaert, Matty de Wit (GGD Amsterdam), Jack Dekker (VU), Aartjan Beekman (VUmc)

Het gebruik van een checklist voor psychosociale zorg na rampen
Validatie van een instrument voor vroegtijdige screening onder de getroffenen van de Poldercrash 2009. Het onderzoek heeft tot doel meer kennis te vergaren over de accuratesse van een korte vragenlijst die door hulpverlening ingezet kan worden na een schokkende gebeurtenis.
Betrokkenen: Hans te Brake (Impact), Marcel Buster (GGD Amsterdam)

Quality of Psychosocial Care (QPC)
Onderzoek naar de kwaliteit van psychosociale nazorg na rampen en crises. Het project heeft tot doel een ‘concept map’ en een meetinstrument te ontwikkelen voor de kwaliteit van de psychosociale nazorg na rampen en crises. Het doel is te komen tot een praktisch, eenvoudig af te nemen meetinstrument met een beperkte omvang dat in eerste instantie is bedoeld voor hulpverleners en hun organisatie.
Betrokkenen: Jorien Holsappel, Thijs Fassaert, Tina Dorn (GGD Amsterdam), Hans te Brake (Impact)

Integratie van welzijn en zorg
Actiebegeleidend onderzoek naar integratie welzijn, preventieve en curatieve zorg in de projecten Beter Samen in Amsterdam Noord en Gezonde Wijk Overvecht te Utrecht. Doel is inzicht te verwerven in de wijze waarop de deze integratie vorm krijgt en wat dit voor de professionals en wijkbewoners op kan leveren.
Betrokkenen: Jennifer van den Broeke, Thomas Plochg (AMC)

Zorg en welzijn voor kwetsbare oudere Amsterdammers van allochtone herkomst
Het doel van het onderzoek is een planmatige probleemanalyse van de aansluiting tussen de behoeften van oudere migranten en de voorzieningen voor welzijn en zorg.
Betrokkenen: Doenja Rosenmöller, Majda Lamkaddem, Hakima El Mesbahi, en Marie-Louise Essink-Bot (AMC) in samenspraak met een brede klankbordgroep van zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers