Project ‘Meet the expert(s)’

Meet the expert(s): meetings rond het thema Volksgezondheid en Politiek

Op gemeentelijk niveau werken we er hard aan om de gezondheid van de bevolking verder te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat ongezond gedrag (roken, lichamelijke inactiviteit etc.) nog steeds heel veel voorkomt, en onder de jeugd zelfs weer toeneemt. Hoe kunnen we zorgen dat wat we doen meer effect heeft? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een koerswijziging nodig is in het huidige preventiebeleid om echt effectief te kunnen zijn. Veel meer dan in het huidige beleid het geval is, moet de nadruk komen op maatregelen die een gezonde omgeving bevorderen, zowel fysiek als sociaal. Het Sarphati Initiatief organiseert daarom de Masterclass De Gezonde Gemeente: een debat tussen beleidsmakers en gemeentelijk bestuurders met wetenschappers die deze omslag bepleiten. Het project wordt gefinancierd door ZonMW.

Doel van het project is het op aansprekende wijze beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis aan politiek bestuurlijk besluitvormers en beleidsmakers ten behoeve van de gemeenteraadsperiode 2014-2018. Ofwel de toegang tot en de beschikking over evidence-based beleid mogelijk te maken, zodat het beleid kan worden onderbouwd op basis van recente wetenschappelijke feiten en actuele inhoudelijke inzichten. Startpunt vormt daarbij de notie dat gezondheid mede het product is van politiek-bestuurlijke beslissingen over investeringen in maatschappelijke omstandigheden waaronder gezondheid tot stand komt.

Doelgroep zijn in eerste instantie wethouders en beleidsmedewerkers in de verzorgingsgebieden van de GGD-en van Noord-Holland en Flevoland. Onder het overkoepelend thema “Volksgezondheid en Politiek” zullen wethouders, als politiek-bestuurlijke experts, in gesprek gaan met experts uit wetenschap en beleid over uiteenlopende aspecten van de Volksgezondheid.

Planning De thematiek zal worden gestuurd door vragen uit de politiek-bestuurlijke arena zelf, op geleide van lokale urgentie. De werving van de wethouders en beleidsmedewerkers gebeurt in samenspraak met de betrokken GGD-en. De expertmeetings zijn gepland op 30 september en 8 oktober 2014. Elke bijeenkomst duurt van 17.00 tot 20.00 uur en bestaat uit een plenair deel en enkele subgroep bijeenkomsten. Voor het complete programma en de locaties, klik op de volgende links:
programma 30 september
programma 8 oktober

Voor verdere informatie kunt u terecht bij projectmanager mevr. Dr. B.M. Zaadstra (email). Hou ook deze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.