(Reizigers-)infecties

Hieronder een greep uit de onderzoeksprojecten met betrekking tot (reizigers-)infecties. Meer informatie bij enkele van de studies volgt.


Het vóórkomen van infecties en de determinanten daarvan bij reizigers (kort- en langverblijvers) met speciale aandacht voor groter wordende groep van immuungestoorde reizigers
In een cohort van 606 langverblijvers (13-52 weken) wordt gekeken naar hiv, syfilis en TBC (zowel mantoux als IGRA), influenza, malaria, overige parasieten, hepatitis E, dengue en diarree. Daarnaast worden immuungestoorde reizeigers (diabetes, colitis/crohn, hiv) samen met hun gezonde medereiziger geincludeerd voor een dagboekjesonderzoek (totaal 70 koppels in elke reizigersgroep).

Immuunrespons hepatitis A+B vaccin bij immuungecompromitteerde kinderen
Multicenterstudie onder kinderen met hiv en reuma.

Screening hepatitis A en B bij migranten die reizen naar hun land van herkomst
Meer informatie volgt

Prevalentie van antistoffen tegen Dengue onder 1ste generatie migranten uit Suriname
Meer informatie volgt

Reisgedrag van migranten en meldingsplichtige ziektes
Binnen de HELIUS studie zijn vragen toegevoegd over reisgedrag van migranten in laatste 12 maanden: hoe vaak en hoe lang heeft men in land van herkomst doorgebracht? Met deze gegevens is te berekenen of het risico op meldingsplichtige ziekten zoals hepatitis B tijdens verblijf in het land van herkomst groter is dan in Nederland.

Effectiviteit van post-expositie vaccinatie tegen hepatitis A in vergelijking met immunoglubuline ter voorkoming van secundaire infecties
Meer informatie volgt

Moleculaire epidemiologie van Shigella infecties
Meer informatie volgt