Samenwerkingsverbanden

De onderzoekstak van het Sarphati Initiatief participeert in verschillende (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Een korte beschrijving van deze studies vindt u hier.


Amsterdamse Cohort StudiesACS_logo-248x300
De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) met betrekking tot hiv infectie en aids zijn gestart kort nadat de eerste gevallen van aids gediagnosticeerd waren in Nederland. Sinds 1984 zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM) geïncludeerd in een prospectieve cohort studie. Een tweede cohort onder Druggebruikers (DU) werd geïnitieerd in 1985. Op het moment hebben de cohorten meer dan 25 jaar follow-up. Het oorspronkelijke doel van de ACS was om de prevalentie, incidentie en risicofactoren voor hiv-1 infectie en aids, het natuurlijk beloop en pathogenese van hiv-1 infectie, en de effecten van interventies te onderzoeken. In de afgelopen 25 jaar zijn deze doelen min of meer gelijk gebleven, hoewel de nadruk van de studies veranderd is. In de vroege jaren lag de nadruk op het ontrafelen van de epidemiologie van hiv-1 infectie, terwijl er later meer ‘in-depth’ studies werden gedaan om de pathogenese van hiv te onderzoeken. In recente jaren is de focus ook verbreed naar de epidemiologie en het natuurlijk beloop van andere bloed- en seksueel overdraagbare infecties onder deelnemers van de ACS. Vanaf het begin heeft het onderzoek binnen de ACS een multidisciplinaire aanpak gekend (epidemiologie, sociale wetenschappen, virologie, immunologie en klinische geneeskunde). Deze unieke samenwerking is zeer productief geweest, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis en het begrip van zeer veel verschillende aspecten van hiv-1 infectie. Deze expertise heeft ook bijgedragen aan de verbeteringen in preventie, diagnose en management van hiv infectie.
De ACS is een samenwerking tussen de GGD Amsterdam, het AMC/UvA, Sanquin Blood Supply Foundation, het UMCU en het Medisch Centrum Jan van Goyen. De ACS zijn onderdeel van de Stichting HIV monitoring en worden financieel ondersteund door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Voor meer informatie zie de website van de ACS.

CASCADE in EuroCoord
EuroCoord is een netwerk waarbij vier grote hiv consortia in Europa samenwerken (FP7 grant: centre for excellence, 2011-2015). De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) participeert in de CASCADE Collaboration, één van de vier consortia. Hierin wordt onderzoek gedaan onder hiv seroconverters naar het beloop van hiv in alle facetten. Data van de seroconverters uit het MSM (n= 240) en druggebruikers (n= 126) ACS cohort die aan de CASCADE inclusiecriteria voldoen zijn “gepoold”. Totaal aantal seroconverters in CASCADE is ruim 20.000. GGD Amsterdam is binnen CASCADE/EUROCOORD trekker van werk naar “the impact of HCV co-infection on HIV progression”. Voor meer informatie over CASCADE, bezoek de CASCADE website.

INC3
De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) is nauw betrokken bij de INC3 (International Collaboration of Incident HIV and Hepatitis C in Injecting Cohorts). Dit internationaal multi-cohort consortium brengt onderzoekers uit Australië, Canada, USA en Nederland samen. De expertise van verschillende disciplines zoals epidemiologie, biostatistiek, virologie, immunologie worden gebundeld om onderzoeksvragen over HCV en HIV te beantwoorden. De ACS heeft 46 HCV seroconverters en 135 HCV negatieve deelnemers in deze studie ondergebracht. De totale INC3 studiepopulatie bestaat uit 826 HCV seroconverters en 1216 HCV negatieve deelnemers. De GGD Amsterdam houdt zich binnen INC3 bezig met studies naar het klaren van een hepatitis C infectie (Maria Prins) en sterfte (Bart Grady).

HELIUS (Healthy Life in an Urban Setting)
Het doel van het HELIUS-onderzoek is inzicht te krijgen in de gezondheid van Amsterdammers met een verschillende afkomst en in de oorzaken van gezondheidsverschillen. De kennis van het HELIUS-onderzoek kan uiteindelijk helpen om gezondheidsproblemen beter aan te pakken en de medische zorg te verbeteren. HELIUS is een gezamenlijk initiatief van AMC en GGD Amsterdam. HELIUS doet onderzoek naar de oorzaken van veel voorkomende chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, infectieziekten en doet onderzoek naar de mentale gezondheid. De verschillende etnische groepen die hieraan mee doen zijn: Nederlanders, mensen van Surinaamse afkomst (Hindoestanen, Creolen), Turken, Marokkanen en Ghanesen. Westerse Europese gemeenschappen worden als gevolg van immigratie etnisch meer divers. Een etnisch diverse populatie geeft de mogelijkheid om de oorzaken van (chronische) ziektes, inclusief de interactie tussen nature en nurture, te onderzoeken. Daarnaast kan de ontwikkeling van gezondheidsmaatregelen alleen aansluiten bij de vraag van de verschillende etnische groepen, wanneer we een gedetailleerd inzicht van hun behoeften hebben.

HELIUS zal 5.000 individuen van elke ethische groep includeren, gebaseerd op een multi-generation design. Er is een random sample genomen van het bevolkingsregister in Amsterdam, gestratificeerd voor etniciteit. Deelnemers worden geïnterviewd over hun gezondheid en lichamelijk onderzoek vindt plaats. Biologische monsters worden verzameld, geanalyseerd en opgeslagen (biobank, inclusief DNA) voor toekomstig gebruik. Elke 5 jaar zullen de deelnemers uitgenodigd worden voor follow-up onderzoek. Daarnaast zal er op individueel niveau gelinkt worden met regulier verzamelde data als mortaliteit cijfers, ziekenhuis bezoeken, etc. Voor meer informatie zie de website van HELIUS.

MOSAIC
Sinds 2009 worden hiv-positieve MSM met een acute HCV infectie gevolgd in de MOSAIC (MSM Observational Study of Acute Infection with hepatitis C) studie (Aids Fonds subsidie december 2008-april 2013). Deze multicenter studie loopt op het AMC, OLVG, Slotervaartziekenhuis, UMC Utrecht, en (per 2013) ook in het Erasmus MC. Eind 2012 waren reeds 93 hiv-positieve MSM met een acute HCV infectie en 111 controles (hiv-positieve MSM zonder HCV) geïncludeerd. Deze mannen worden over de tijd gevolgd.