* Boekje “Beloftevol onderzoek”

Amsterdam bruist van rumoer en activiteiten, we leven in een vrolijke stad. Zoals iedereen weet, heeft die vrolijkheid ook een andere kant. Verslaving, depressie, huiselijk geweld. Kansloze kinderen, de onvoorziene gevolgen van een weekend wilde seks. De GGD Amsterdam kent deze kant als geen andere organisatie en ontleent er ten dele haar bestaansrecht aan.

Om de medisch-maatschappelijke realiteit van de stad Amsterdam bij te benen is voortdurend onderzoek nodig. Uitkomsten van onderzoek moeten bijdragen aan de gezondheid van de Amsterdamse bevolking. Je weet alleen niet altijd van tevoren welke aanpak het meest zinvol en ook nog haalbaar is. Daarvoor kan verkennend onderzoek nodig zijn. Kleinere, kortdurende studies, pilots en projecten, om grotere trajecten op de rit te krijgen. Beloftevol onderzoek, zoals de GGD Amsterdam dat noemt. Voor dat onderzoek heeft de GGD Amsterdam sinds 2001 het fonds voor Research & Development. Dit R&D-fonds is om verschillende redenen van groot belang. Het gaat om onderzoek dat loze investeringen kan voorkomen. Het zorgt voor inspirerende contacten met partnerorganisaties en met de wetenschappelijke wereld, tot ver over de grens. En het is dé manier om enthousiaste jonge onderzoekers naar de Nieuwe Achtergracht te halen, zodat we concurrerend en wetenschappelijk in de voorhoede kunnen blijven.

In dit boekje vindt u een selectie van de onderzoeken uit het budget voor Research & Development van de GGD Amsterdam van de afgelopen tien jaar. U leest waarom we dachten dat onderzoek nodig was, wat we hebben gedaan en wat het Amsterdam van vandaag ervan merkt. Soms zijn de resultaten duidelijk, soms subtiel, soms zelfs geheel verkruimeld in de tijd. In alle gevallen, is onze overtuiging, heeft onderzoek nut gehad met oog op een gezonde stad.

Beloftevol onderzoek 2002-2012. Tien jaar Research & Development GGD Amsterdam