Programma

13.00-13.30 Ontvangst met koffie, thee & broodjes
13.30-13.40 Opening en welkom
13.40-14.10 Academische werkplaatsen onmisbaar voor de infectieziektebestrijding in Nederland?
Prof. Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en hoogleraar Epidemiologie en preventie van infectieziekten in het veterinair-humane domein aan de Universiteit van Utrecht.
14.10-14.40 Vijf keer drie minuten
Maak in een flits kennis met vijf academische werkplaatsen met als thema infectieziektebestrijding
14.40-15.00 Pauze
15.00-16.05 Leren (van) implementeren – Succesvolle toepassing van onderzoeksresultaten in beleid en praktijk
Prof. Marlies Hulscher, hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor infectie- en ontstekingsziekten, UMC St Radboud te Nijmegen, zet de uitdagingen bij het implementeren van nieuwe kennis uit infectieziekteonderzoek in beleid en praktijk uiteen. Vervolgens zullen twee academische werkplaatsen een afgerond (ZonMw) onderzoek presenteren. Met input van de zaal en van prof. Hulscher, zal vragenderwijs besproken worden wat er bereikt is bij de implementatie van de onderzoeksresultaten.
16.05–17.20 Gesprekscafé
Drie rondes van tafeldiscussies met alle aanwezigen over verschillende onderwerpen, zoals: Welke prangende infectieziekteonderwerpen zouden de komende jaren hoog op de agenda van de publieke gezondheid moeten staan? Waar liggen kansen voor samenwerking tussen academische werkplaatsen op infectieziektegebied?
17.20-17.30 Afsluiting
17.30-18.30 Borrel