• PrEP implementatieproject (AmPrEP)

Wat is het Sarphati Initiatief?

Het Sarphati Initiatief is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland. De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD’en Amsterdam, Flevoland en Kennemerland. De GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder.

Het Sarphati Initiatief is één van de twaalf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. In het filmpje hieronder hoor je in zes minuten wat de meerwaarde is van deze werkplaatsen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Meer weten? Lees verder bij ‘Over het Sarphati Initiatief‘.

Video over de meerwaarde van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid voor gemeentelijk gezondheidsbeleid