Onderwijsaanbod

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de academische werkplaatsen en heeft als doel het verbreden en intensiveren van opleiding en scholing. Het onderwijs binnen het Sarphati Initiatief probeert twee leerdoelen met elkaar te verbinden:

 • Kennis vergaren over de determinanten van de gezondheid van de bevolking binnen een bepaald verzorgingsgebied i.c. de gemeente Amsterdam en omstreken
 • Ervaring opdoen in de praktijk hoe deze kennis binnen het verzorgingsgebied wordt georganiseerd, toegepast en geëvalueerd

Het Sarphati Initiatief levert door deze verbinding van leerdoelen een meerwaarde op in kennisoverdracht: van theorie naar praktijk en omgekeerd. Door middel van kennisoverdracht beïnvloeden theorie en praktijk elkaar voortdurend. Formeel kan gesproken worden van een cyclus van evidence-based practice naar practice-based evidence.

Deze cyclus wordt op 3 opleidingsniveaus aangeboden:

 1. In het reguliere medisch curriculum in de opleiding tot basisarts
  Alle medische studenten bij het AMC lopen in de basis opleiding junior- en senior-coschappen bij de GGD Amsterdam. Deze coschappen hebben het karakter van een kennismaking met de dagelijkse praktijk binnen de GGD Amsterdam. Voor verdere verdieping is het mogelijk een wetenschappelijke stage te lopen bij de GGD Amsterdam. Zie de website van de GGD Amsterdam voor meer informatie.

 2. In de medische vervolgopleiding
  In verschillende opleidingen (huisartsgeneeskunde, arts M&G, dermatologie, psychiatrie, verslavingsgeneeskunde) lopen AIOS stage/praktijkopleiding bij de GGD Amsterdam en verkrijgen hun theoretische vorming bij de NSPOH/TNO/AMC. De GGD Amsterdam is een door de RGS erkende opleidingsinrichting en biedt wettelijk erkende opleidingen voor medisch specialisten aan. Deze staan onder toezicht van de KNMG-colleges. De GGD Amsterdam is erkend voor de opleiding tot arts M&G voor de profielen infectieziekten, TBC, jeugdgezondheidszorg en de 2e fase M&G. De afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC is een erkende opleidingsinrichting voor de opleiding tot arts M&G vrije richting. Daarnaast wordt een aantal promovendi begeleid met zogenaamde dubbelaanstellingen: zij zijn zowel bij de GGD Amsterdam als wel bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC werkzaam. Zie de website van de GGD Amsterdam voor meer informatie.

 3. In de nascholing van de Arts M&G
  De nascholing van de artsen M&G binnen de regio Amsterdam wordt verzorgd in de zogenaamde “Leergang M&G”. De leergang is opgezet om GGD-artsen (geaccrediteerde) scholing te bieden over thema’s uit het brede gebied van de openbare gezondheidszorg. In het voor- en in het najaar wordt een actueel thema binnen de publieke gezondheid ingeleid en ter discussie gesteld. Hiertoe worden gerenommeerde sprekers uitgenodigd, die hun sporen in de publieke gezondheid hebben verdiend. Voorgaande thema’s waren onder andere:
  – Integraal gezondheidsbeleid: de sleutel tot succes?
  – Infectieziektebestrijding in Amsterdam
  – Aanpak van psychosociale problemen bij jeugdigen
  – Risicogroepen: gezocht en gevonden (!?)

Meer informatie op de pagina ‘Leergang Maatschappij en Gezondheid’