Ons Doel

Het Sarphati Initiatief beoogt een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. Door de samenwerking krijgt beleid meer richting; beleidskeuzes worden beter onderbouwd. Daarnaast krijgt de wetenschap kansen om aan te sluiten bij vragen vanuit beleid en praktijk en de praktijk betere methoden en interventies beschikbaar.