Nieuws

Promotie Martijn van Rooijen

Op woensdag 27 maart verdedigt om 13:00 Martijn van Rooijen zijn proefschrift getiteld “Strategies for clinical and public health management of sexually transmitted infections”.
Martijn werkt als datamanager op de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam. In de 12 jaar dat hij op de Soa-polikliniek werkt, heeft hij een breed scala aan onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij is gekeken naar de toepasbaarheid van bepaalde diagnostische testen op de soa-polikliniek, de aanwezigheid van bepaalde soa in een groep patiënten op de Soa-polikliniek en hoe vaak online innovaties van de Soa-polikliniek gebruikt worden en wat de mening is van de gebruikers.

Professor dr. H. de Vries is de promotor en dr. M. Schim van der Loeff en dr. ir.  M. van Veen zijn de co-promotores.

Promotie Nynke de Vrieze

Op 30 oktober 2018 verdedigt Nynke de Vrieze, dermatoloog in opleiding, haar proefschrift getiteld “Lymphogranuloma Venereum among men who have sex with men”. Nynke was voorheen arts op de SOA-poli en werkt nu nog op de avondpoli van de GGD Amsterdam.

In dit proefschrift heeft ze inzicht willen geven in de huidige epidemie van lymphogranuloma venereum (LGV) in Amsterdam onder MSM, met speciale nadruk op urogenitale (urethrale en inguinale) LGV.

De doelstellingen waren om:

  • een mogelijk gemist reservoir van urethrale LGV te onderzoeken, hetgeen de route van besmetting van LGV zou kunnen verklaren en
  • aanbevelingen te formuleren voor de diagnose en behandeling van urethrale en inguinale LGV en
  • te bepalen of aanvullende SOA-testen onder MSM met een indicatie van HIV PEP leidt tot meer SOA-diagnoses om verdere besmetting van SOA te voorkomen.

Promotor is Henry de Vries en copromotor is Maarten Schim van der Loeff.

 

Leergang Maatschappij en Gezondheid november 2018

Op 27 november vind de volgende leergang Maatschappij en Gezondheid plaats. Het thema is deze keer : Publieke gezondheid: ‘Verwarde’ personen of personen in een ‘verwarde situatie’?

De ‘verwarde persoon’ houdt de gemoederen aardig bezig in Nederland. Zeker als er geweld wordt gebruikt, is de vraag al snel of de dader een terroristisch motief had of een ‘verwarde persoon ‘ was. Ook onze GGD heeft daar vaak en intensief mee te maken.
Waar komt die grote aandacht voor verwarde personen vandaan? Zijn er meer verwarde personen dan vroeger? Zijn er meer gewelddadige verwarde personen dan vroeger of zijn er evenveel, maar zijn ze gewelddadiger geworden? Wonen verwarde personen vaker zelfstandig in de stad en zijn ze daardoor dichterbij gekomen? Bestaan er wel verwarde personen? En wat is de rol van de GGD bij het omgaan met verwarde personenproblematiek?
Deze vragen staan centraal tijdens de leergangavond op 27 november.

Meer informatie en het programma vindt u hier.

Bredere PrEP verstrekking in Nederland

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt PrEP in een onderzoekssetting aan te gaan bieden aan mannen die seks hebben met mannen (beleidsbrief). PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken en is een aanvulling op bestaande preventiestrategieën zoals condooms. Het onderzoek zal vijf jaar duren waarbij de PrEP (met medische begeleiding) via GGD’en zal worden verstrekt. Na vijf jaar wordt gekeken wat het effect is van PrEP in Nederland.

De Amsterdam PrEP studie (AMPrEP), een onderzoek van de GGD Amsterdam en onderdeel van het H-TEAM, heeft input geleverd voor de beslissing om PrEP breder beschikbaar te stellen. In de AMPrEP studie werd aangetoond dat homomannen PrEP willen gebruiken om hun risico op hiv te verlagen, dat er vrijwel geen hiv-infecties voorkomen in deze groep en dat er geen andere nadelige effecten zijn.

Meer informatie:

  • de AMPrEP studie
  • reactie van de GGD Amsterdam op het besluit van VWS
  • artikel over de bijdrage van onderzoek op de website van ZonMw
  • de vlog van Jeroen Geurts

Aids Conferentie 2018 in Amsterdam

De 22e internationale aids conferentie (AIDS2018) vindt van 23-27 juli plaats in de RAI in Amsterdam. Meer dan 15.000 deelnemers waaronder onderzoekers, beleidsmakers, activisten en politici uit de hele wereld zullen het evenement bezoeken. Rondom AIDS2018 worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er een ‘Global Village’ die gratis toegankelijk is voor publiek en waar onder andere kennissessies, optredens en discussies over hiv en aids plaatsvinden. Ook de GGD Amsterdam organiseert een aantal sessies.

Meer informatie over AIDS2018 is te vinden op de congreswebsiteIAmsterdam.nl en Aidsfonds.nl.

Promotie Elske Marra: 7 september

Op 7 september om 10 uur verdedigt Elske Marra haar proefschrift getiteld “Anal HPV infection & disease: common and preventable, but hard to treat” in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

HPV is een virus met kankerverwekkende potentie. Het proefschrift van Elske gaat over verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan anale humaan papillomavirusinfecties (HPV) en -ziekten in specifieke risicogroepen. Ze bestudeerde nieuwe infecties (ook wel incidentie genoemd), bestaande infecties (ook wel prevalentie genoemd), het zelf opruimen van het virus (ook wel klaring genoemd), de aanwezigheid van HPV antistoffen in het bloed (ook wel seropositiviteit genoemd) en de hoeveelheid HPV virusdeeltjes in de anus nadat iemand geïnfecteerd is (ook wel anale HPV virale lading genoemd). Ook bestudeerde ze de kwaliteit van screening, risicofactoren en voorspelling van het voorstadium van anuskanker. Dit wordt in de wetenschappelijke literatuur beschreven als “high grade squamous intraepithelial lesions” (HSIL). Verder gaat haar proefschrift over het voorkomen (de preventie) van anale HPV-infecties en daarmee de preventie van HPV-gerelateerde ziekten door middel van HPV-vaccinatie en de HPV-vaccinatie-intentie in verschillende risicogroepen.

Promotores: Prof. dr. H.J.C. de Vries en Prof. dr. J.M. Prins (beiden Universiteit van Amsterdam)
Co-promotor: Dr. M.F. Schim van der Loeff (GGD Amsterdam)

 

Promotie Wijnand van den Boom: 9 mei

Op 9 mei verdedigt Wijnand van den Boom zijn proefschrift getiteld “Casual sex, risk and context – HIV risk-reduction strategies among men who have sex with men” in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van Wijnand geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op het gedrag van mannen die seks hebben met mannen (MSM) om een hiv-infectie te voorkomen wanneer zij seks hebben met losse partners. Veel van zijn studies zijn gebaseerd op data van de Amsterdam Cohort Studies onder MSM. Het proefschrift van Wijnand vind je hier.

Promotie Daniela van Santen: 4 mei

Op 4 mei verdedigt Daniëla van Santen haar proefschrift getiteld “Epidemiological studies on viral infections and co-infections – human immunodeficiency virus hepatitis C virus and human papillomavirus” in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van Daniëla richt zich op het beter begrijpen van de incidentie, ziekteprogressie en behandeling van hiv, hepatitis C en HPV infecties en hoe deze infecties elkaar beïnvloeden. Zij bestudeerde deze infecties in twee groepen: mannen die seks hebben met mannen (MSM) en mensen die drugs gebruiken. Het proefschrift van Daniëla is hier te vinden.

Subsidies voor kortlopend onderzoek uitgereikt aan GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Kennemerland

In een call voor kortdurend praktijkgericht onderzoek heeft het Sarphati Initiatief twee voorstellen gehonoreerd:

Vanuit GGD Zaanstreek-Waterland dienden Eveline Vlaanderen (arts en onderzoeker) en George Neve (supervisor) een voorstel in voor onderzoek naar motivaties van vaccinatie weigerende ouders in Volendam. De BMR vaccinatiegraad in Volendam is gedaald tot 75,9%, waardoor de kans op een mazelen epidemie sterk is verhoogd. Het onderzoek moet uitwijzen welke factoren meespelen in het besluitvormingsproces van ouders over het wel of niet vaccineren. Lees verder

Vanuit GGD Kennemerland dienden Daniëlle Kramer en Carli Verheijen in samenwerking met Janneke Harting (AMC/UvA afd. Sociale Geneeskunde) een voorstel in voor onderzoek naar de wijze waarop interactie kan bijdragen aan beter gebruik van onderzoek in integraal lokaal gezondheidsbeleid. De vormgeving van integraal beleid blijkt een lastige opgave voor gemeenten. Kennis/gezondheidsproducten die GGD’en in huis hebben kan daarbij helpen, maar wordt lang niet altijd gebruikt. Lees verder