Leergang Maatschappij en Gezondheid

De GGD Amsterdam heeft in het kader van de academische werkplaatsen een nauwe samenwerking met het AMC/UvA. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de academische werkplaatsen en heeft als doel het verbreden en intensiveren van opleiding en scholing. Eén van de activiteiten om dit doel te realiseren is de leergang Maatschappij & Gezondheid. De leergang is opgezet om GGD-artsen (geaccrediteerde) scholing te bieden over thema’s uit het brede gebied van de openbare gezondheidszorg.

Opzet en thema’s
De leergang bestaat uit bijeenkomsten met elk een eigen thema. Dit thema wordt vanuit verschillende hoeken belicht (bijv. eigen GGD-praktijk, deskundigen van het AMC, VU en/of andere instanties en vanuit de epidemiologie). De doelgroep is artsen. Bij voldoende ruimte zijn ook andere belangstellenden welkom. Voor de leergang wordt per avond accreditatie voor 3 punten aangevraagd. Er zijn geen kosten aan de leergang verbonden.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de leergang M&G graag mailen naar Ineke Bolhuis: ibolhuis@ggd.amsterdam.nl.