Bevolkingsgroepen met migratieachtergrond zwaarder getroffen door COVID-19

Onderzoekers doen oproep om migrantengroepen beter te beschermen

De resultaten van het onderzoek Covid-19 en etniciteit, uitgevoerd door het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en Pharos, zijn gepubliceerd.

De studie toont aan dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland onevenredig zwaar worden getroffen door het coronavirus. Bij deze bevolkingsgroepen lag in de drie grote steden tijdens de eerste golf het aantal overlijdensgevallen als gevolg van COVID-19 per 100.000 personen bijna 1,5 keer hoger dan bij de bevolking van Nederlandse herkomst. Ook werden zij relatief vaker opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de tweede golf lagen de infecties bij deze groepen twee tot vier maal hoger. Tevens blijkt dat de vaccinatiebereidheid onder deze groepen lager is. De extra maatregelen die voor specifieke bevolkingsgroepen vanaf het begin van de pandemie zijn genomen, hebben niet kunnen voorkomen dat zij harder zijn geraakt.

Daarom doen wij een dringend beroep op bestuurders, beleidsmakers, professionals en politici om in actie te komen. Er zijn meer inspanningen nodig om nieuwe infecties, ernstige ziekte en hogere sterfte bij deze reeds zwaar getroffen groepen te voorkomen, en om zorg te dragen voor een hogere vaccinatiebereidheid. Tevens moet er na afloop van de pandemie extra aandacht blijven voor mensen met een migratieafkomst, ook met het oog op de toekomst, bijvoorbeeld als het virus, net als bij de griep, jaarlijks terugkeert.

Zie voor de briefing en onderzoeksresultaten: https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/pers/persberichten/ (persbericht 20 mei 2021)