Bredere PrEP verstrekking in Nederland

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt PrEP in een onderzoekssetting aan te gaan bieden aan mannen die seks hebben met mannen (beleidsbrief). PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken en is een aanvulling op bestaande preventiestrategieën zoals condooms. Het onderzoek zal vijf jaar duren waarbij de PrEP (met medische begeleiding) via GGD’en zal worden verstrekt. Na vijf jaar wordt gekeken wat het effect is van PrEP in Nederland.

De Amsterdam PrEP studie (AMPrEP), een onderzoek van de GGD Amsterdam en onderdeel van het H-TEAM, heeft input geleverd voor de beslissing om PrEP breder beschikbaar te stellen. In de AMPrEP studie werd aangetoond dat homomannen PrEP willen gebruiken om hun risico op hiv te verlagen, dat er vrijwel geen hiv-infecties voorkomen in deze groep en dat er geen andere nadelige effecten zijn.

Meer informatie:

  • de AMPrEP studie
  • reactie van de GGD Amsterdam op het besluit van VWS
  • artikel over de bijdrage van onderzoek op de website van ZonMw
  • de vlog van Jeroen Geurts