Promotie Nynke de Vrieze

Op 30 oktober 2018 verdedigt Nynke de Vrieze, dermatoloog in opleiding, haar proefschrift getiteld “Lymphogranuloma Venereum among men who have sex with men”. Nynke was voorheen arts op de SOA-poli en werkt nu nog op de avondpoli van de GGD Amsterdam.

In dit proefschrift heeft ze inzicht willen geven in de huidige epidemie van lymphogranuloma venereum (LGV) in Amsterdam onder MSM, met speciale nadruk op urogenitale (urethrale en inguinale) LGV.

De doelstellingen waren om:

  • een mogelijk gemist reservoir van urethrale LGV te onderzoeken, hetgeen de route van besmetting van LGV zou kunnen verklaren en
  • aanbevelingen te formuleren voor de diagnose en behandeling van urethrale en inguinale LGV en
  • te bepalen of aanvullende SOA-testen onder MSM met een indicatie van HIV PEP leidt tot meer SOA-diagnoses om verdere besmetting van SOA te voorkomen.

Promotor is Henry de Vries en copromotor is Maarten Schim van der Loeff.