Nieuws

Online Academische Leergang: GGD in tijden van corona (7 december 2021)

Dag en tijd: dinsdag 7 december 2021 17.00-20.40 uur.
Via MS Teams.

COVID-19 heeft Nederland en de GGD op zijn kop gezet. Tijdens deze editie van de leergang kijken we niet alleen terug op de heftige periode die achter ons ligt en de prestaties die we hebben geleverd, maar blikken we ook vooruit. Welke lessen kunnen we leren van de corona-pandemie?

Presentaties van José Manshanden, Tjalling Leenstra en Anja Hommel.

Bevolkingsgroepen met migratieachtergrond zwaarder getroffen door COVID-19

Onderzoekers doen oproep om migrantengroepen beter te beschermen

De resultaten van het onderzoek Covid-19 en etniciteit, uitgevoerd door het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en Pharos, zijn gepubliceerd.

De studie toont aan dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland onevenredig zwaar worden getroffen door het coronavirus. Bij deze bevolkingsgroepen lag in de drie grote steden tijdens de eerste golf het aantal overlijdensgevallen als gevolg van COVID-19 per 100.000 personen bijna 1,5 keer hoger dan bij de bevolking van Nederlandse herkomst. Ook werden zij relatief vaker opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de tweede golf lagen de infecties bij deze groepen twee tot vier maal hoger. Tevens blijkt dat de vaccinatiebereidheid onder deze groepen lager is. De extra maatregelen die voor specifieke bevolkingsgroepen vanaf het begin van de pandemie zijn genomen, hebben niet kunnen voorkomen dat zij harder zijn geraakt.

Daarom doen wij een dringend beroep op bestuurders, beleidsmakers, professionals en politici om in actie te komen. Er zijn meer inspanningen nodig om nieuwe infecties, ernstige ziekte en hogere sterfte bij deze reeds zwaar getroffen groepen te voorkomen, en om zorg te dragen voor een hogere vaccinatiebereidheid. Tevens moet er na afloop van de pandemie extra aandacht blijven voor mensen met een migratieafkomst, ook met het oog op de toekomst, bijvoorbeeld als het virus, net als bij de griep, jaarlijks terugkeert.

Zie voor de briefing en onderzoeksresultaten: https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/pers/persberichten/ (persbericht 20 mei 2021)

Percentage corona-antistoffen gelijk bij grootste bevolkingsgroepen in Amsterdam: HELIUS onderzoek

Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst hebben vrijwel net zo vaak covid-19 antistoffen in het bloed als Amsterdammers van Nederlandse komaf. Alleen bij de -kleinere- groep Ghanezen ligt dit percentage hoger. Dat zegt Karien Stronks, hoogleraar public health van Amsterdam UMC. Zij leidt samen met hoogleraren Maria Prins en Charles Agyemang het onderzoek naar covid-19 en etniciteit van Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en expertisecentrum Pharos.

In een steekproef onder ongeveer 2500 deelnemers van het bestaande HELIUS cohort is er gemeten of er antistoffen tegen het coronavirus in het bloed aanwezig waren. Aan het HELIUS cohort doen zo’n 25.000 Amsterdammers mee van Surinaamse (met name Hindoestaans en Creools), Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Nederlandse afkomst. Bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst had vijf tot zeven procent antistoffen in het bloed. Dit is vergelijkbaar met mensen van Nederlandse afkomst. Bij de Ghanese bevolkingsgroep had zo’n vijfentwintig procent antistoffen tegen corona.

Zie voor het volledige persbericht de AMC website:
amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/percentage-corona-antistoffen-gelijk-bij-grootste-bevolkingsgroepen-in-amsterdam.htm

Berichten in de media

Promotie Roel Achterbergh

Op vrijdag 28 februari 2020 verdedigt Roel Achterbergh zijn proefschrift ‘Sex, drugs and mental health among men who have sex with men’. De openbare verdediging vindt plaats om 11.00 uur in de Aula van de Oude Lutherse Kerk, Singel 411, in Amsterdam.

Promotie Astrid Newsum

Op vrijdag 14 februari 2020 verdedigt Astrid Newsum haar proefschrift ‘Acute hepatitis C virus infection among men who have sex with men: epidemiology, diagnosis, treatment, and outcomes’. De openbare verdediging vindt plaats om 14.00 uur in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

Elske Hoornenborg gepromoveerd op het onderwerp PrEP in Nederland

Elske Hoornenborg, hoofd van de soa-polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid van de GGD Amsterdam, is op 22 januari gepromoveerd op het onderwerp PrEP in Nederland.

Haar promotoren waren prof. Maria Prins, hoofd van team infectieziekten onderzoek en preventie, en prof. Henry de Vries, dermato-venereoloog bij de soa-polikliniek.

Elske werd bevraagd over haar proefschrift, getiteld “ PrEP in the Netherlands. The introduction of HIV pre-exposure prophylaxis”. Het proefschrift gaat over het voorkomen van een hiv-infectie door het gebruik van medicijnen die een remmende werking hebben op hiv.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het proefschrift is het advies om te zorgen dat PrEP beschikbaar komt voor iedereen die een verhoogd risico heeft op een hiv-infectie, en om goed te monitoren in hoeverre ook jonge mannen die seks hebben met mannen, mannen met een migratieachtergrond die seks hebben met mannen en transgender personen PrEP (gaan) gebruiken. Met deze gegevens kan geëvalueerd kan worden of het nationaal PrEP programma deze groepen goed bereikt.

Alle hoogleraren waren zeer lovend over het proefschrift van Elske, en noemden het een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk discours.

Het proefschrift is online beschikbaar.