Nieuws

Promotie Roel Achterbergh

Op vrijdag 28 februari 2020 verdedigt Roel Achterbergh zijn proefschrift ‘Sex, drugs and mental health among men who have sex with men’. De openbare verdediging vindt plaats om 11.00 uur in de Aula van de Oude Lutherse Kerk, Singel 411, in Amsterdam.

Promotie Astrid Newsum

Op vrijdag 14 februari 2020 verdedigt Astrid Newsum haar proefschrift ‘Acute hepatitis C virus infection among men who have sex with men: epidemiology, diagnosis, treatment, and outcomes’. De openbare verdediging vindt plaats om 14.00 uur in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

Elske Hoornenborg gepromoveerd op het onderwerp PrEP in Nederland

Elske Hoornenborg, hoofd van de soa-polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid van de GGD Amsterdam, is op 22 januari gepromoveerd op het onderwerp PrEP in Nederland.

Haar promotoren waren prof. Maria Prins, hoofd van team infectieziekten onderzoek en preventie, en prof. Henry de Vries, dermato-venereoloog bij de soa-polikliniek.

Elske werd bevraagd over haar proefschrift, getiteld “ PrEP in the Netherlands. The introduction of HIV pre-exposure prophylaxis”. Het proefschrift gaat over het voorkomen van een hiv-infectie door het gebruik van medicijnen die een remmende werking hebben op hiv.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het proefschrift is het advies om te zorgen dat PrEP beschikbaar komt voor iedereen die een verhoogd risico heeft op een hiv-infectie, en om goed te monitoren in hoeverre ook jonge mannen die seks hebben met mannen, mannen met een migratieachtergrond die seks hebben met mannen en transgender personen PrEP (gaan) gebruiken. Met deze gegevens kan geëvalueerd kan worden of het nationaal PrEP programma deze groepen goed bereikt.

Alle hoogleraren waren zeer lovend over het proefschrift van Elske, en noemden het een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk discours.

Het proefschrift is online beschikbaar.

Promotie Elske Hoornenborg

Op woensdag 22 januari 2020 verdedigt H-TEAM lid en AMPrEP projectleider drs. Elske Hoornenborg haar proefschrift ‘PrEP in the Netherlands – The introduction of HIV pre-exposure prophylaxis’. De openbare verdediging vindt plaats om 11.00u in de Aula van de Universiteit van Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk.

Hoornenborg, hoofd van de soa-polikliniek bij GGD Amsterdam, ontving op 29 november de ZonMw Parel voor het AMPrEP project.
Lees hier meer over het AMPrEP project.

Leergang Maatschappij & Gezondheid 9 juli 2019

Op 9 juli 2019 is er weer een avond in het kader van de leergang Maatschappij & Gezondheid.
Het thema van de avond is Publieke gezondheid en antibiotica-resistentie en vindt plaats bij de Stadstimmertuinen van 17.00 – 20.40 uur. De leergang is bestemd voor artsen maar als er ruimte over is dan zijn andere belangstellenden ook welkom. Je kunt je t/m woensdag 3 juli 2019 aanmelden  via Ineke Bolhuis: ibolhuis@ggd.amsterdam.nl.

Kijk op www.ggd.amsterdam.nl voor het volledige programma.

Promotie Martijn van Rooijen

Op woensdag 27 maart verdedigt om 13:00 Martijn van Rooijen zijn proefschrift getiteld “Strategies for clinical and public health management of sexually transmitted infections”.
Martijn werkt als datamanager op de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam. In de 12 jaar dat hij op de Soa-polikliniek werkt, heeft hij een breed scala aan onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij is gekeken naar de toepasbaarheid van bepaalde diagnostische testen op de soa-polikliniek, de aanwezigheid van bepaalde soa in een groep patiënten op de Soa-polikliniek en hoe vaak online innovaties van de Soa-polikliniek gebruikt worden en wat de mening is van de gebruikers.

Professor dr. H. de Vries is de promotor en dr. M. Schim van der Loeff en dr. ir.  M. van Veen zijn de co-promotores.

Promotie Nynke de Vrieze

Op 30 oktober 2018 verdedigt Nynke de Vrieze, dermatoloog in opleiding, haar proefschrift getiteld “Lymphogranuloma Venereum among men who have sex with men”. Nynke was voorheen arts op de SOA-poli en werkt nu nog op de avondpoli van de GGD Amsterdam.

In dit proefschrift heeft ze inzicht willen geven in de huidige epidemie van lymphogranuloma venereum (LGV) in Amsterdam onder MSM, met speciale nadruk op urogenitale (urethrale en inguinale) LGV.

De doelstellingen waren om:

  • een mogelijk gemist reservoir van urethrale LGV te onderzoeken, hetgeen de route van besmetting van LGV zou kunnen verklaren en
  • aanbevelingen te formuleren voor de diagnose en behandeling van urethrale en inguinale LGV en
  • te bepalen of aanvullende SOA-testen onder MSM met een indicatie van HIV PEP leidt tot meer SOA-diagnoses om verdere besmetting van SOA te voorkomen.

Promotor is Henry de Vries en copromotor is Maarten Schim van der Loeff.

 

Leergang Maatschappij en Gezondheid november 2018

Op 27 november vind de volgende leergang Maatschappij en Gezondheid plaats. Het thema is deze keer : Publieke gezondheid: ‘Verwarde’ personen of personen in een ‘verwarde situatie’?

De ‘verwarde persoon’ houdt de gemoederen aardig bezig in Nederland. Zeker als er geweld wordt gebruikt, is de vraag al snel of de dader een terroristisch motief had of een ‘verwarde persoon ‘ was. Ook onze GGD heeft daar vaak en intensief mee te maken.
Waar komt die grote aandacht voor verwarde personen vandaan? Zijn er meer verwarde personen dan vroeger? Zijn er meer gewelddadige verwarde personen dan vroeger of zijn er evenveel, maar zijn ze gewelddadiger geworden? Wonen verwarde personen vaker zelfstandig in de stad en zijn ze daardoor dichterbij gekomen? Bestaan er wel verwarde personen? En wat is de rol van de GGD bij het omgaan met verwarde personenproblematiek?
Deze vragen staan centraal tijdens de leergangavond op 27 november.

Meer informatie en het programma vindt u hier.

Bredere PrEP verstrekking in Nederland

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt PrEP in een onderzoekssetting aan te gaan bieden aan mannen die seks hebben met mannen (beleidsbrief). PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken en is een aanvulling op bestaande preventiestrategieën zoals condooms. Het onderzoek zal vijf jaar duren waarbij de PrEP (met medische begeleiding) via GGD’en zal worden verstrekt. Na vijf jaar wordt gekeken wat het effect is van PrEP in Nederland.

De Amsterdam PrEP studie (AMPrEP), een onderzoek van de GGD Amsterdam en onderdeel van het H-TEAM, heeft input geleverd voor de beslissing om PrEP breder beschikbaar te stellen. In de AMPrEP studie werd aangetoond dat homomannen PrEP willen gebruiken om hun risico op hiv te verlagen, dat er vrijwel geen hiv-infecties voorkomen in deze groep en dat er geen andere nadelige effecten zijn.

Meer informatie:

  • de AMPrEP studie
  • reactie van de GGD Amsterdam op het besluit van VWS
  • artikel over de bijdrage van onderzoek op de website van ZonMw
  • de vlog van Jeroen Geurts