Promotie Liza Coyer

Op vrijdag 13 januari verdedigt Liza Coyer haar proefschrift Sex, drugs, PrEP and STI: trends among men who have sex with men om 11.00 uur in de Oude Lutherse kerk van de UvA.
Promotor: prof. dr. M. Prins, copromotoren: dr. A.A. Matser en dr. A. Boyd.