Leergang Maatschappij en Gezondheid november 2018

Thema: Publieke gezondheid: ‘Verwarde’ personen of personen in een ‘verwarde situatie’?
Datum:27 november 2018
Locatie: Stadstimmertuinen 4
Doelgroep: Artsen werkzaam bij de GGD en sociaal geneeskundigen  AMC en VU

Inleiding

De ‘verwarde persoon’ houdt de gemoederen aardig bezig in Nederland. Zeker als er geweld wordt gebruikt, is de vraag al snel of de dader een terroristisch motief had of een ‘verwarde persoon ‘ was. Ook onze GGD heeft daar vaak en intensief mee te maken.
Waar komt die grote aandacht voor verwarde personen vandaan? Zijn er meer verwarde personen dan vroeger? Zijn er meer gewelddadige verwarde personen dan vroeger of zijn er evenveel, maar zijn ze gewelddadiger geworden? Wonen verwarde personen vaker zelfstandig in de stad en zijn ze daardoor dichterbij gekomen? Bestaan er wel verwarde personen? En wat is de rol van de GGD bij het omgaan met verwarde personenproblematiek?
Bovenstaande vragen staan centraal in deze leergangavond.

Doel

Het doel van deze editie van de leergang is met elkaar nagaan hoe de GGD en andere instanties, vooral uit de hoek van politie en OM, omgaan met verwarde personen in Amsterdam. We kijken naar de trends, de werkwijze van de GGD, de samenwerking met anderen en of dit alles nog verbeterd kan worden.
De avond begint met Dr. Bauke Koekkoek, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en auteur van het boek ‘Verward in Nederland’. Hij gaat uiteenzetten welke typen verwarde personen er zijn, de trends hierin, de veranderingen in de hulpverlening in Nederland en een verklaring geven voor de toename van het aantal meldingen bij de politie over verwarde personen.
Christel Grimbergen, psychiater bij MGGZ, licht daarna toe wat de GGD doet rondom verwarde personen. Ze zal het onder andere hebben over ‘verwarde verdachten’ en ‘potentieel gevaarlijke psychiatrische patiënten’.
Na de pauze geven een aantal GGD’ers een korte pitch over het werk dat zij doen rondom verwarde personen en zal een duo van een GGD’er en een wijkagent toelichten wat zij in de praktijk meemaken.
Traditiegetrouw gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen hoe de GGD nog beter dan nu met ‘verwarde personen’ kan omgaan. en hoe de verschillende GGD afdelingen (met name JGZ, EGZ, LO en AAGG), Universiteiten en andere partijen hieraan kunnen bijdragen.

Programma
17.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
17.15 uur Inleiding
Dr. Fred Woudenberg, voorzitter en manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
17.20 uur Verward in Nederland
Dr. Bauke Koekkoek, Lector Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg bij het kenniscentrum HAN SOCIAAL
17.50 uur Bemoeienis vanuit de GGD Amsterdam
Christel Grimbergen, psychiater GGD Amsterdam
18.15 uur Handhaving
Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van de Regionale Eenheid Amsterdam (Nationale Politie)
18.45 uur Pauze
19.05 uur Samenwerking in de praktijk Duo Politie – GGD
19.35 uur Discussie aan de hand van stellingen
20.35 uur Afsluiting