De rol van interactie bij beter gebruik van onderzoek in integraal lokaal gezondheidsbeleid

De vormgeving van integraal beleid blijkt een lastige opgave voor gemeenten. Kennis/gezondheidsproducten die GGD’en in huis hebben kan daarbij helpen, maar wordt lang niet altijd gebruikt. Dit komt onder meer doordat bij integraal beleid beleidsmakers van verschillende terreinen binnen en buiten de publieke gezondheid zijn betrokken, met elk hun eigen verwachtingen en belangen. Inzicht in de wijze waarop interactie tussen onderzoekers en beleidsmakers kan bijdragen aan beter gebruik van onderzoeksgegevens geeft GGD’en en andere instanties handvatten om hun onderzoeksproducten beter te laten aansluiten bij de behoeften en perspectieven van diverse lokale beleidsmakers. Op deze manier wordt het gebruik van de producten gestimuleerd.

Het onderzoek spitst zich toe op de gemeenten Haarlem en Heemskerk rondom het thema sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV). Na het identificeren van de relevante actoren in het beleidsveld brengt een zogenoemde ‘kennismediator’ via interviews hun wensen en perspectieven ten aanzien van een te ontwikkelen SEGV-factsheet in kaart. Een ‘kennismanager’ (epidemioloog van GGD Kennemerland) stelt op basis hiervan een factsheet samen met relevante data. Deze wordt vervolgens met de beleidsmakers besproken in groepsverband en waar nodig aangepast. De definitieve factsheet wordt vervolgens verspreid samen met een vragenlijst ter evaluatie van de factsheet en het proces daarnaartoe. Daarna wordt nog gekeken naar verdere verspreiding en het breder in kaart brengen van de bruikbaarheid in de regio Kennemerland.

Uitgevoerd door: