Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland

Bruggen naar Gezond Gewicht is een vierjarig regionaal project van de GGD Zaanstreek-Waterland en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Het project, dat tot stand is gek met subsidie van ZonMw,heeft als doel om een gezondere leefomgeving te creëren voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar, waarin zij gezonder kunnen leven en meer kunnen bewegen.

Daarnaast willen de GGD en de gemeenten in Zaanstreek-Waterland met dit project kinderen met overgewicht en obesitas helpen aan een gezondere leefstijl, met behulp van de ketenaanpak overgewicht. In elke gemeente worden netwerken gevormd in de wijk, met scholen, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, sportverenigingen, zorg- en welzijn professionals, jongerenwerkers. Door met elkaar samen te werken vanuit die ketenaanpak kunnen zij jongeren met overgewicht makkelijker vinden en het gezin beter helpen. De ondersteuning van het gezin wordt dan gecoördineerd door een hierin getrainde professionals, de Centrale Zorgverleners.

De komende vier jaar gaan de vijf gemeenten, de GGD Zaanstreek-Waterland, de werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, de Academische werkplaats Jeugd en Gezondheid van het VUmc, de afdeling Gezondheidswetenschappen van de VU, Care4Obesity en HZW Huisartsenzorg met elkaar aan de slag om kinderen te helpen gezonder te leven, beter te eten en meer te bewegen. In het eerste jaar, fase 1 van het project, wordt onderzocht wat er nodig is en wordt er voor elke gemeente een implementatieplan ontwikkelend voor jongeren op gezond gewicht. In fase 2 voeren zij de plannen uit.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Dessie Lividikou, regionaal projectleider Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland via d.lividikou@ggdzw.nl.

Logo Jogg, Zaanstad en GGD Zaanstreek Waterland