Partners

De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociale Geneeskunde en Infectieziekten van het AMC, de GGD’en Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek Waterland en Hollands Noorden, Elaa, SIGRA, Dienst OIS en Achmea. In enkele projecten participeert ook het VUmc. De GGD Amsterdam treedt hierbij op als projectleider en penvoerder.