‘ESBL dragerschap, antibioticakennis en antibioticagebruik onder mannen die seks hebben met mannen in Amsterdam (ABRACS)

Antibioticaresistentie (ABR) is een groeiend wereldwijd probleem en in toenemende mate een bedreiging voor de volksgezondheid. Een van de vele manieren van bacteriën om bepaalde antibiotica af te breken is door het enzym ‘extended Spectrum β-lactamase’ (ESBL) te produceren. De meeste ESBL producerende bacteriën bevinden zich in de darm en kunnen worden overgedragen via de fecaal-orale route, zoals het geval bij bijvoorbeeld fecale besmetting van voedsel of water. Tevens kan de transmissie via de fecaal-orale route plaatsvinden door seksuele activiteit, wat met name plaatsvindt onder mannen die seks hebben met mannen (MSM).

De ABRACS studie beoogt inzicht te verkrijgen in ESBL dragerschap onder de MSM populatie. Dit wordt gedaan door rectale swabs af te nemen bij MSM van de Amsterdam Cohort Studies. Daarnaast zullen deelnemers aan dit onderzoek een vragenlijst invullen over hun antibioticagebruik, waaronder zelf-behandeling, en kennis over antibioticagebruik en –resistentie. Middels deze vragenlijst beogen we inzicht te krijgen in het kennisniveau van MSM op het gebied van antibiotica(gebruik) en in het voorkomen van zelfbehandeling van (vermoedde) soa of andere infecties met antibiotica.

Uitgevoerd door: